ประเภทธุรกิจ

เป็นโรงงานผู้ผลิต จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิต ขนมจีนอบแห้ง เส้นหมี่, เส้นหมี่ข้าวกล้อง แป้งข้าวเจ้า, แป้งข้าวเหนียว, แป้งกรอบ, แป้งข้าวโพดกรอบและ แป้งสูตรต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรม อาหาร

บริษัท บิ๊ก ทรี (15) จำกัด จำหน่าย แป้งสำหรับทำอาหาร ทำขนม เช่นแป้งมัน, แป้งมันสำปะหลัง, แป้งสาลี, แป้งข้าวเจ้า, แป้งข้าวโพด และแป้งทำอาหาร เป็นต้น

บริษัท ฟู้ดเทรนด์ จำกัด ผู้ผลิตแป้งผสม หรือแป้งสำเร็จรูปสำหรับขนมปัง และประกอบอาหารอื่นๆ

บริษัท สหสินวัฒนาแป้งแปรรูป จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังแปรรูป วัตถุดิบหลักที่จำเป็น คือ รากมันสำปะหลัง โดยส่วนใหญ่แล้วผลิตจากเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเกษตรในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออก

จำหน่ายแป้งข้าวโพดเช่นแป้งข้าวโพด,โปรตีนจากข้าวโพด,กากข้าวโพด

จำหน่ายแป้งข้าวโพดเช่นแป้งข้าวโพด,โปรตีนจากข้าวโพด,กากข้าวโพด

ผู้ผลิตแป้งสาลี, แป้งมันฝรั่ง, แป้งข้าวโพด, แป้งอาหาร, มาการีน, เนยเทียม, ไขมันพืชผสม, น้ำมันพืช, เบเกอรี่, เบเกอรี่แช่แข็ง ส่วนผสมเบอเกอรี่และวัตถุเจือปนในอาหารต่าง ๆ

ผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง แป้งผสมและแป้งดัดแปลง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และขนมโมจิเบเกอรี่

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันดัดแปรอาหารมอลโตเด็กซ์ตรินและแป้งพรีเจลาติไนซ์คุณภาพเยี่ยม TapioPLUS™ Native Starch, TapioPRO™ Food Modified Starch, TapioPLEX™ Medical Ingredient Starch, NeoMALDEX™ Maltodextrin

ผู้ผลิต แป้งสาลี, เนยเทียม, แป้งข้าวโพด, เบเกอรี่แช่แข็ง