ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายปลาสวยงาม ตู้ปลา อาหารปลา และ อุปกรณ์เลี้ยงปลา ทุกชนิด รับทำบ่อปลา ระบบกรองน้ำบ่อปลา

ขายปลาสวยงาม

ปลาสวยงาม

ซื้อมาขายไปจำพวกปลา

ปลาสด

ปลาสด(น้ำจืด)

จำหน่ายปลาดุก

ขายส่ง-ปลีก ปลาน้ำจืด (นิล, ทับทิม ฯลฯ) รับซื้อ-ขาย ยางพารา

ปลา

จำหน่ายปลาน้ำจืด