ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยงในบ่อเพาะพันธุ์

ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

ซื้อขายปลา

บ่อปลา, เลี้ยงเป็ด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์นากุ้ง

เลี้ยงกุ้ง

เพาะพันธุ์ก้ง

ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

เลี้ยงกุ้ง