ประเภทธุรกิจ

ฟาร์มปลาช่อนอเมซอน ศิริวรรณฟาร์ม นครปฐม เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาช่อนอเมซอน อะราไพม่า ซุปเปอร์เรด Arapaima Gigas จำหน่ายและส่งออกปลาช่อนอเมซอน อะราไพม่า ผ่าน CITES แห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย

จำหน่ายปลาแปรรูป, ปลาส้ม, ปลาแดดเดียว, ปลาหวาน

จำหน่ายปลาทูสด

ผลิตภัณฑปลาน้ำจืด

รับซื้อปลา

ปลาทูนึ่ง

ปลาป่นอาหารสัตว์

จำหน่ายปลา