ประเภทธุรกิจ

ขายส่งปูม้า อาหารทะเลแช่แข็ง ปลีก-ส่ง

จําหน่ายปลาแซลมอน อาหารทะเลแช่แข็ง นําเข้า ราคาส่ง

ปลีก/ส่ง ปลาทูและอาหารทะเลแช่แข็ง คุณภาพ สะอาดปลอดภัย

ประกอบกิจการห้องเย็นให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็ง และจำหน่ายอาหารทะเล

ประกอบธุรกิจรับฝากแช่แข็ง ฟรีซ และซื้อขายอาหารทะเล

บริการห้องเย็นสำหรับการจัดเก็บอาหารแปรรูปประเภทสัตว์น้ำ รวมถึงผัก ผลไม้ และของหวานแช่แข็ง

ประกอบกิจการห้องเย็น รวมถึงขายส่งปลาและสัตว์น้ำ

PTN Group ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์มากมายในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง อีกทั้งยังมีคลังสินค้าแช่เย็นและบริการห้องเย็น

ประกอบกิจการห้องเย็นสำหรับการส่งออกอาหารทะเล รวมถึงผักและผลไม้

จำหน่ายอาหารแช่แข็งราคาส่ง ราคาถูก คุณภาพดี บริการกันเอง