ประเภทธุรกิจ

เพื่อความไม่ประมาทและมีความปลอดภัยในยามฉุกเฉิน หากตรวจสอบไม่พบความเสียหาย รั่วหรือโป่ง ถือว่าถังนั้น “ผ่าน” โดยมีเอกสารยืนยันการตรวจสอบสภาพถังให้กับลูกค้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รับทำ hydrostatic test บริการตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (fire hose & fire hydrant) ทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง nfpa 25

  ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามข้อ 27 ให้บริการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามข้อ 29 ให้บริการฝึกซ้อม กรณีสารเคมีหกรั่วไหล การเตรียมความพร้อมขั้นตอนและวิธีการเก็บกู้ ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง advance fire

pump testing ให้บริการตรวจวัดอัตราการไหล และแรงดันน้ำ water flow test ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ fire suppression system, fm-200, novec1230 ig541, ig100 ให้บริการทำ hydrostatic test เครื่องดับเพลิง, สายดับเพลิง, ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ

re-rack หรือ re-roll ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้บริการ ทำ Hydrostatic test รับตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง และบริการ Hydrostatic test ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose & fire hydrant) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ให้บริการ  อบรมดับเพลิง  ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ นำเข้าเครื่องดับเพลิง YAMATO SHOKAKI และนำเข้าสารเคมีดับเพลิงจาก HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD. จากประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนจำหน่ายน้ำยา ดับเพลิงโฟม 3M AFFF, AFFF/ATC 3% 6%, AFFF/ATC 3x3% เครื่องดับเพลิง ABFFC เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ผู้ให้บริการจัดการ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยทีมวิทยากรผู้บรรยายมืออาชีพ มีทักษะและจิตวิทยาในการให้ความรู้ ให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้อย่างสนุกจดจำเป็นประสบการณ์ ใช้งานได้จริง หลักสูตรอบรมทฤษฏีการดับเพลิงขั้นต้นครบถ้วน มีเอกสารประกอบการบรรยาย

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายปั๊มน้ำดับเพลิง หรือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอาคาร (Fire pump system) เพื่อส่งน้ำเข้าระบบท่อดับเพลิงอาคาร ท่อแดง (Fire Standpipe) ปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) มาตรฐาน UL ขนาดอัตราการไหล ได้แก่ 500, 700 และ 1,200 GPM แรงดันใช้งานที่ 100 - 120 PSI จำหน่ายพร้อมบริการตรวจเช็คปั๊มน้ำดับเพลิง

ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด เช่น ชุดพจญเพลิง อุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง อุปกรณ์แบบข้อต่อดับเพลิง ขาเหล็กตั้งสแตนเลส ป้ายหนีไฟ คำแนะนำใช้เครื่องดับเพลิง เป็นต้น ราคาพิเศษกว่าใคร ยินดีให้บริการ  

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) เป็นการใช้ระบบตัวตรวจจับควัน (smoke detector) หรือ ความร้อน (heat detector) รวมถึงแจ้งเหตุด้วยสวิทซ์ฉุกเฉิน (manual station) ในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องการแจ้งเตือนอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ดับเพลิง (fire fighting equipment) ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง

Fire Alarm System Lighting Protection System Protection Equipment ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำหน่ายท่อวาล์ว