ประเภทธุรกิจ

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ให้บริการ  อบรมดับเพลิง  ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ นำเข้าเครื่องดับเพลิง YAMATO SHOKAKI และนำเข้าสารเคมีดับเพลิงจาก HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD. จากประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนจำหน่ายน้ำยา ดับเพลิงโฟม 3M AFFF, AFFF/ATC 3% 6%, AFFF/ATC 3x3% เครื่องดับเพลิง ABFFC เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายปั๊มน้ำดับเพลิง หรือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอาคาร (Fire pump system) เพื่อส่งน้ำเข้าระบบท่อดับเพลิงอาคาร ท่อแดง (Fire Standpipe) ปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) มาตรฐาน UL ขนาดอัตราการไหล ได้แก่ 500, 700 และ 1,200 GPM แรงดันใช้งานที่ 100 - 120 PSI จำหน่ายพร้อมบริการตรวจเช็คปั๊มน้ำดับเพลิง

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายปั๊มน้ำดับเพลิง หรือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอาคาร (Fire pump system) เพื่อส่งน้ำเข้าระบบท่อดับเพลิงอาคาร ท่อแดง (Fire Standpipe) ปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) มาตรฐาน UL ขนาดอัตราการไหล ได้แก่ 500, 700 และ 1,200 GPM แรงดันใช้งานที่ 100 - 120 PSI จำหน่ายพร้อมบริการตรวจเช็คปั๊มน้ำดับเพลิง

เพื่อความไม่ประมาทและมีความปลอดภัยในยามฉุกเฉิน หากตรวจสอบไม่พบความเสียหาย รั่วหรือโป่ง ถือว่าถังนั้น “ผ่าน” โดยมีเอกสารยืนยันการตรวจสอบสภาพถังให้กับลูกค้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รับทำ Hydrostatic test บริการตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose & fire hydrant) ทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง NFPA 25

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ผู้ให้บริการจัดการ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยทีมวิทยากรผู้บรรยายมืออาชีพ มีทักษะและจิตวิทยาในการให้ความรู้ ให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้อย่างสนุกจดจำเป็นประสบการณ์ ใช้งานได้จริง หลักสูตรอบรมทฤษฏีการดับเพลิงขั้นต้นครบถ้วน มีเอกสารประกอบการบรรยาย

re-rack หรือ re-roll ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้บริการ ทำ Hydrostatic test รับตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง และบริการ Hydrostatic test ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose & fire hydrant) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ให้บริการ  อบรมดับเพลิง  ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ นำเข้าเครื่องดับเพลิง YAMATO SHOKAKI และนำเข้าสารเคมีดับเพลิงจาก HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD. จากประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนจำหน่ายน้ำยา ดับเพลิงโฟม 3M AFFF, AFFF/ATC 3% 6%, AFFF/ATC 3x3% เครื่องดับเพลิง ABFFC เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ผู้ให้บริการจัดการ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยทีมวิทยากรผู้บรรยายมืออาชีพ มีทักษะและจิตวิทยาในการให้ความรู้ ให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้อย่างสนุกจดจำเป็นประสบการณ์ ใช้งานได้จริง หลักสูตรอบรมทฤษฏีการดับเพลิงขั้นต้นครบถ้วน มีเอกสารประกอบการบรรยาย

ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด เช่น ชุดพจญเพลิง อุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง อุปกรณ์แบบข้อต่อดับเพลิง ขาเหล็กตั้งสแตนเลส ป้ายหนีไฟ คำแนะนำใช้เครื่องดับเพลิง เป็นต้น ราคาพิเศษกว่าใคร ยินดีให้บริการ  

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) เป็นการใช้ระบบตัวตรวจจับควัน (smoke detector) หรือ ความร้อน (heat detector) รวมถึงแจ้งเหตุด้วยสวิทซ์ฉุกเฉิน (manual station) ในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องการแจ้งเตือนอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ดับเพลิง (fire fighting equipment) ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง