ประเภทธุรกิจ

                                     ปุ๋ยตรา เจเจ ปุ๋ย 21-0-0, 0-3-0 (อียิปต์ 25% p2o5), 0-0-60 (เกล็ด/แคนาดา และ ชนิดเม็ด/เยอรมัน) ปุ๋ยตรา หัวสิงห์โต  21-0-0, 46-0-0, 18

ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยี่ห้อเรือไวกิ้ง และรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นปุ๋ยในเครือ ประวิทย์กรุ๊ป นอกจากนี้ยังมียาเคมี

จำหน่ายปุ๋ย และยาเคมีเกษตร

จำหน่ายปุ๋ยปลีก-ส่ง ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ เรือใบไวกิ้ง รุ่งอรุณ ปุ๋ยเคมี, อินทรีย์, อินทรีย์เคมี ตราดวงตะวันเพชร, ปุ๋ยอินทรีย์, ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธ์พืช และอุปกรณ์การเกษตร

ผลิตฮอร์โมนพืช,อาหารเสริมพืช,ปุ๋ยเกล็ด,สารป้องกันเพลี้ยแมลงต่างๆและสารป้องกันเชื้อรา,โรคทางใบ,ผลิตสารทาหน้ายางพาราและรับสั่งทำตามออเดอร์

จำหน่ายปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา

จำหน่าย ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า หัววัวคันไถ, ตรามงกุฎ, ยาร่า, ไข่มุก, ม้าบิน, CP

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช

จำหน่ายปุ๋ย

จำหน่ายปุ๋ย,ยาปราบศัตรูพืช,เมล็ดพันธ์พืช,อาหารสัตว์