ประเภทธุรกิจ

                                     ปุ๋ยตรา เจเจ ปุ๋ย 21-0-0, 0-3-0 (อียิปต์ 25% p2o5), 0-0-60 (เกล็ด/แคนาดา และ ชนิดเม็ด/เยอรมัน) ปุ๋ยตรา หัวสิงห์โต  21-0-0, 46-0-0, 18

ขายปลีกและขายส่งข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ เกรด a บรรจุถุงซีลสุญญากาศ ขายข้าวใหม่ บรรจุถุงและข้าวเหนียวปลอดสารพิษ เกรด a บรรจุถุงซีลสุญญากาศ ของแท้ 100% จากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์และขอนแก่น เกษตรกรเจ้าของที่นาใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เพื่อให้ได้ข้าวออแกร์นิค 100% ที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด

จำหน่ายปุ๋ยปลีก-ส่ง ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ เรือใบไวกิ้ง รุ่งอรุณ ปุ๋ยเคมี, อินทรีย์, อินทรีย์เคมี ตราดวงตะวันเพชร, ปุ๋ยอินทรีย์, ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธ์พืช และอุปกรณ์การเกษตร

ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยี่ห้อเรือไวกิ้ง และรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นปุ๋ยในเครือ ประวิทย์กรุ๊ป นอกจากนี้ยังมียาเคมี

จำหน่ายปุ๋ย และยาเคมีเกษตร

ผลิตฮอร์โมนพืช,อาหารเสริมพืช,ปุ๋ยเกล็ด,สารป้องกันเพลี้ยแมลงต่างๆและสารป้องกันเชื้อรา,โรคทางใบ,ผลิตสารทาหน้ายางพาราและรับสั่งทำตามออเดอร์

จำหน่ายปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา

จำหน่ายปุ๋ย

จำหน่ายปุ๋ย,ยาปราบศัตรูพืช,เมล็ดพันธ์พืช,อาหารสัตว์

จำหน่าย ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า หัววัวคันไถ, ตรามงกุฎ, ยาร่า, ไข่มุก, ม้าบิน, CP