ประเภทธุรกิจ

รับเหมาขุดดิน ถมที่ ปรับสภาพ เกลี่ยหน้าดิน ปรับแต่งพื้นดิน บริการด้วยช่างชำนาญฝีมือ ให้บริการด้วยความสุภาพ พร้อมให้คำแนะนำ บริการขุดสระ ปรับแต่งหน้าดิน ปรับแต่งพื้นที่ ขุดรื้อตอต้นไม้ สิ่งกีดขวางต่างๆ คิดราคาเป็นรายชั่วโมงๆละ 2,000 บาท ถมดิน ราคา 15,000 บาท/1งาน (60,000 บาท/1ไร่) ราคาต่อรองกันได้

บริการรับ ขุด-เจาะ

รับเหมาเจาะขุดบ่อบาดาล

รับเหมาขุดบ่อ สระน้ำ

รับเหมาก่อสร้าง ขุดลอกคลอง เน้นหน่วยงานราชการ