ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด บริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม (environmental consultant services) รับปรึกษาทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม esa iee cop eia iso, วิเคราะห์น้ำใต้ดิน, กฎกระทรวงเรื่องน้ำใต้ดิน, ตรวจสอบน้ำใต้ดิน, ส่งรายงานน้ำใต้ดิน, eia monitoring การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ eia &nbsp

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม รับสำรวจออกแบบด้าน้ำเสีย น้ำประปา ระบบบำบัดอากาศ