ประเภทธุรกิจ

บริการเครื่องดื่ม

บริการเครื่องดื่มและของว่าง

จำหน่ายเครื่องดื่ม,ค็อกเทลและอาหารว่าง

ผับ-แดนซ์

เป็นบาร์จำหน่าย เครื่องดื่ม ค็อกเทล มีการเดนตรีเปียโนเล่นสด ในตอนเย็น

บาร์

บาร์

เป็นรูปแบบค๊อกเทลเลาจ์ จำหน่ายเครื่องดื่ม คลับโคโยตี้ และพีอาร์ชั้นนำ