ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย พร้อมติดตั้ง อะไหล่ลิฟต์และ บันไดเลื่อน ช่องลิฟต์ ห้องโดยสารลิฟต์

- ผลิต จำหน่าย และติดตั้งลิฟต์ - ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม อาคารและโรงงานโดยใช้ ePanel System - ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับเครื่องจักรและโรงงาน

จำหน่ายอะไหล่ลิฟท์

ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ลิฟต์ บริการติดตั้ง และบำรุงรักษาลิฟต์

ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน รอก นำเข้า และจำหน่ายอะไหล่ และ อุปกรณ์ทุกยี่ห้อ

ลิฟท์ขนส่งสินค้า : ออกแบบและติดตั้ง ลิฟท์ขนส่งสินค้า ลิฟท์ขนส่งสินค้า เราผลิตเองติดตั้งเอง ด้วยความรวดเร็วและความมุ่งมั่นในงานบริการ ออกแบบลิฟท์ตามสภาพหน้างานตั้งแต่ 500-4000 kg. มีลิฟท์ทั้งใช้สลิงและใช้โซ่ความสูงตั้งแต่ 1-15 เมตร รับซ่อมลิฟท์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ผลิต สร้าง ออกแบบ เครื่องมือไฮดรอลิคทุกชนิดลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าลิฟท์ของเราเป็นที่1ในท้องตลาด

จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับลิฟท์

บริการรับซ่อมลิฟท์