ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย พร้อมติดตั้ง อะไหล่ลิฟต์และ บันไดเลื่อน ช่องลิฟต์ ห้องโดยสารลิฟต์

- ผลิต จำหน่าย และติดตั้งลิฟต์ - ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม อาคารและโรงงานโดยใช้ ePanel System - ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับเครื่องจักรและโรงงาน

จำหน่ายอะไหล่ลิฟท์

ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน รอก นำเข้า และจำหน่ายอะไหล่ และ อุปกรณ์ทุกยี่ห้อ

จำหน่ายอะไหล่ลิฟต์ บันไดเลื่อน

จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับลิฟท์

บริการรับซ่อมลิฟท์

รับติดตั้ง-ซ่อม ลิฟท์