ประเภทธุรกิจ

ระบบไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้ากำลัง , ระบบไฟฟ้าในบ้าน , ระบบไฟฟ้าในอาคาร , ระบบไฟฟ้าโรงงาน , ระบบไฟฟ้าแรงสูง , ระบบไฟฟ้า 3 เฟส , ระบบไฟฟ้าอาคารสูง , รับเหมา ระบบ ไฟฟ้า เชียงใหม่ , เช็ค ระบบ ไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้า ราคา , ราคา ระบบไฟฟ้า ภายใน บ้าน เชียงใหม่ , ราคา ระบบ ไฟฟ้า , ระบบ ไฟฟ้า แรงสูง , เชียงใหม่ , ระบบไฟฟ้า

ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ ทุกชนิด สินค้าซื้อมา-ขายไป

รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ

ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

ติดตั้งและรับซ่อมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงงานทุกประเภทและระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกชนิด

จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

ประกอนกิจการโรงงานผลิต จำหน่ายแรงดันไฟฟ้าสูง-ต่ำ แผงควบคุมวงจรไฟฟ้าฯ