ประเภทธุรกิจ

บริษัทเราทำธุรกิจด้านการตลาดผ่านการส่งข้อความ SMS Marketing ที่มีความเสถียรสูง ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย ถูกต้องแม่นยำถึงกลุ่มเป้าหมาย ซื้อออนไลน์ใช้งานได้ทันที เช็คยอดใช้งานแบบเรียลไทม์

กล้องไทม์แลปส์บันทึกงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดงาน โดยภาพที่ได้จะถูกบันทึกเป็นวีดีโอโดยอัตโนมัติ ที่สำคัญไม่ต้องต่อสายไฟ เพียงแค่ใส่ถ่านขนาด AA ก็สามารถอยู่ได้นานนับปี ถ่ายได้ชัดระดับ Full HD และที่สำคัญมีโหมด HDR ที่ทำให้ถ่ายได้แม้ในที่ย้อนแสง ,กล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย,ระบบติดตามอัจฉริยะ

ที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งติดตั้งและทดสอบระบบฯ ครบวงจร

ป้ายไฟ โดยห้างหุ้นส่วน โกลบอล เทคโนโลยี ออฟฟิศ ออกแบบ ป้ายไฟ และผลิต ป้ายไฟ ผลงานการติดตั้ง ป้ายไฟ อัจฉริยะ สำหรับบอกสายและเส้นทางของรถโดยสารให้กับรถเมโทรบัส หลายสายด้วยกัน ออกแบบและผลิตแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิจัยพัฒนาเครื่องต้นแบบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต Auto Mation ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

ออกแบบวงจรเครื่องใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์

บริการออกแบบและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบชิ้นส่วน ตรวจสอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค