ประเภทธุรกิจ

เครื่องมือสำรวจ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสำรวจ (surveying instruments) กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ วัดระยะทางได้ (total station), อุปกรณ์สำรวจ เช่น กล้องวัดระดับ (auto level), กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ (digital electronic theodolite), กล้องแนว (theodolite), กล้องวัดมุม (total station) มีสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาตลอดทั้งปี

ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนานวัตกรรม ระบบอัตโนมัติสำหรับสุตสาหกรรม และอุปกรณ์การตรวจสอบ รวมจนถึงเครื่องอ่านบาร์โค้ด เลเซอร์มาร์กเกอร์ ระบบวิชัน เครื่องมือวัด ไมโครสโคป เซนเซอร์ และเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

จำหน่าย/เครื่องมือวัดเครื่องทดสอบ เครื่องวัดมิเตอร์ เครื่องความสั่นสะเทือน เครื่องตรวจจับ อึลตร้าซาวด์ เครื่องอาร์เอฟวัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องมือช่าง เครื่องสอบเทียบ

จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยในการ บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครืองมือด้านสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

จำหน่าย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์-ช่างยนต์ รับออกแบบผลิตชุดฝึก,ชุดทดลอง, โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์-ช่างยนต์

นำเข้าอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์

ผู้ผลิตเครื่องตรวจวงจรแผ่นปริ้นท์