ประเภทธุรกิจ

voltage & low voltage power supply) งานรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระยอง ปักเสาไฟฟ้า วางเสาไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ลากสายไฟฟ้า พาดสายไฟฟ้า เดินรางไฟฟ้า ทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และ ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร รับออกแบบประกอบติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า mdb ตู้แคปแบงค์ (cap bank) ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า

, schneider electric, square d, omron, fuji electric, moeller, เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน เครื่องป้องกันมอเตอร์ wip อุปกรณ์สวิทช์ไฟฟ้า-แป้นสวิทช์ เต้ารับ-เต้าเสียบปลั๊ก panasonic, b-ticino, clipsal, haco, philips leafstyle, schneider electric, nano ตู้คอนโทรลตู้เปล่า กล่องไฟ ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้ไซด์แบบธรรมดาและแบบกันน้ำไม่มีหลังคา-มีหลังคา

บริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน บ้าน และอาคาร  304 ปราจีนบุรี ที่เดียวมีให้ครบสินค้าแบรนด์ดัง จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุม plc อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เช่น abb, omron, schneider electric, fuji electric, eaton moeller, siemens, wip, mitsubishi, philips, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ritto, nan

บริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า, ตรวจเช็คทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน, ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ MDB และตู้ย่อยในโรงงาน, เทอร์โมสแกนตรวจวัดความร้อน พร้อมวิศกรเซ็นรับรองความปลอดภัยในโรงงาน

ผู้นำด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินครบวงจร สร้างนวัตกรรมป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะ Smart Lightning Management System ผู้ผลิตจำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ล่อฟ้า Kumwell Lightning Protection Component, Lightning Detection & Warning System ระบบการต่อลงดินกราวด์ดิ้ง Grounding Component, มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร

จำหน่ายและรับออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด วายริ่ง ติดตั้งงานไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ตู้สวิทซ์บอร์ด V, A, CT BUSBAR SUPPORT รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า รับออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ตู้ MDB รับผลิต ออกแบบและติดตั้ง ตู้ไฟฟ้า ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้ MDB โดยทีมงานมืออาชีพ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน กุญแจ บานพับ ตู้สวิทช์บอร์ด

ธุรกิจการงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า           งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่งไปยังสถานีย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

รับออกแบบ ปรึกษาและติดตั้ง : ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า รับขออนุญาติขยายเขต ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง รับปรึกษา ออกแบบ รับรองแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทุกชนิด ให้บริการบำรุงรักษา - ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าหน่วยราชการ และเอกชน ให้บริการ รถเครนบรรทุก และรถสว่านขุดหลุม

Install the transformer high voltage (HV) and the transformer low voltage (LV) / contractor design and install systems, transformers, electrical / Contractor cabinet design switches control installed the switch control / Contractor Design. system / ground system design, installation contractor / contractors

ออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ครบวงจร รวมทั้งบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าและงานระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบผลิตไอน้ำ และน้ำร้อน ให้บริการลูกค้า บริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ ออกแบบ จัดหา ติดตั้งเสาโทรคมนาคม งานเชื่อมโยงสายเคเบิ้ลใยแก้ว