ประเภทธุรกิจ

สถาบันเบรนบาลานซิ่ง ได้ทำการเปิดอบรมวิธีคิดเลขเร็ว เบรนบาลานซิ่ง มีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการคิดของเด็ก จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิธีคิดเลขเร็ว เบรนบาลานซิ่ง เน้นความถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุดในการคำนวณ โดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นและแบบฝึกการคำนวณเป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอนพัฒนาไปสู่การคิดโดยใช้จินตนาการ

แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ

สมัครเรียนต่อต่างประเทศ, จัดกรุ๊ปศึกษาต่อระยะสั้น ทัวร์ต่างประเทศ, ปรึกษาบริการยื่นขอวีซ่าทุกประเทศ, จองซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูก, จองหาที่พักโรงแรมในและต่างประเทศ

บริการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้คำแนะนำซัมเมอร์แคมป์ ตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า

ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

Apet เป็นตัวแทนของสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 500 แห่งทั่วโลกสามารถให้ข้อมูลได้อย่าง ละเอียดและรวดเร็ว ให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ ดำเนินการทุกขั้นตอนในการสมัครเรียน และได้ใบตอบจากทางสถาบันอย่างรวดเร็ว สามารถให้คำตอบในการศึกษาต่อต่างประเทศ ดำเนินการยื่น VISA จองตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

แนะแนวเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ และขอทุนการศึกษา

รับทำวิทยานิพนธ์, รายงาน, เขียนแผนธุรกิจ

เป็นตัวแทนแผยแพร่และโฆษณาข้อมูลทางการศึกษา