ประเภทธุรกิจ

บริการขุดลอกคลอง

บริการงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและงานก่อสร้างทางน้ำ

บริการขุดลอกคลอง

รับเหมาขุดลอกคลอง ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง

รับเหมาขุดลอกคลอง