ประเภทธุรกิจ

ลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน บริการด้านการบริหารการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร คลังเอกสารขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบ เราพร้อมบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริการรับฝากและดูแลเอกสาร จัดเก็บกล่องเอกสาร (Document storage

บริการรับฝากเอกสาร  กระบวนการจัดเก็บและบริหารเอกสารของ kdc ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ ระบบบาร์โค้ดในการสืบค้น และจัดเก็บทุก  ขั้นตอน กระบวนการนำกล่องเอกสารเข้าคลังเอกสาร ของบริษัทฯ การดูแลรักษาความสะอาด และกำจัดแมลง

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( Data storage management) บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บกล่องเอกสาร บริการรับฝากเอกสารในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ บริการสแกนเอกสารและบริการจัดทำรายงานข้อมูลเอกสาร บริการเรียกคืนและสืบค้นเอกสารข้อมูลด้วยระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ บริการจัดส่งเอกสารตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

บริหารการจัดเก็บเอกสาร, บริการจัดเก็บเอกสาร, บริการรับส่งเอกสารจัดเก็บ, บริการนำส่งเอกสาร, บริการขนย้ายเอกสาร, จัดเอกสาร, รับจัดเก็บเอกสาร, โกดังเก็บเอกสาร, คลังเก็บเอกสาร, เก็บเอกสารแบบรายกล่อง, บริการบรรจุเอกสารลงกล่อง, บริการห้องตรวจเช็คเอกสาร, บริการออนไลน์ตรวจสอบเอกสาร, สอบถามบริการเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริหารการจัดเก็บเอกสาร, บริการจัดเก็บเอกสาร, บริการรับส่งเอกสารจัดเก็บ, บริการนำส่งเอกสาร, บริการขนย้ายเอกสาร, จัดเอกสาร, รับจัดเก็บเอกสาร, โกดังเก็บเอกสาร, คลังเก็บเอกสาร, เก็บเอกสารแบบรายกล่อง, บริการบรรจุเอกสารลงกล่อง, บริการห้องตรวจเช็คเอกสาร, บริการออนไลน์ตรวจสอบเอกสาร, สอบถามบริการเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริการรับทำลายเอกสาร

ธุรกิจระบบจัดการจดหมายและเอกสาร

บริการ Scan เอกสารสำคัญ, จัดทำ Index สำหรับสืบค้นไฟล์เอกสารสำคัญ, จัดทำ Barcode เอกสารสำหรับเบิกยืม, ให้บริการ ระบบสืบค้นไฟล์ภาพเอกสาร e-Document เพื่อความสะดวกในการค้นหา, จัดเก็บเอกสาร, ทำลายเอกสาร

ผู้ให้บริการด้านการจัดการธุรกิจแบบ TPTAL BUSINESS MANAGEMENT SERVICE CENTER ได้แก่ 1.บริการคลังจัดเก็บเอกสาร 2.บริการคอมพิวเตอร์เทคนิค 3.บริการด้านบัญชี 4.บริการสอบบัญชี 5.บริการพิเศษอื่นๆ