ประเภทธุรกิจ

อีเว้นท์ ออร์แกไนเซอร์

ออกแบบงานระบบอาคาร

กระจกอลูมิเนียมล้อมอาคาร

สอนการวาดภาพแฟชั่น, สอนการตัดเย็บเสื้อผ้า, สอนการทำแบบตัดบนตัวหุ่น

ตัวแทนจัดงานแสดงสินค้าในต่าง ประเทศ

รับจ้างจัดแสดงสินค้าทั่วไป

ออกแบบตกแต่งภายในห้างฯ

รับจ้างจัดงานเปิดตัวสินค้า