ประเภทธุรกิจ

แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ชลบุรี แนะนำ บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริการกำจัดปลวก ชลบุรี พัทยา ระยอง ด้วยโฟมกำจัดปลวก ติดต่อเรียก บริษัทกำจัดปลวก พัทยา ชลบุรี โทร 038-428280 ระบบป้องกันปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอร์ร่า (extera) วิธี interception and baiting system สามารถกำจัดปลวกแบบตายยกรังเห็นผลชัดเจนและได้ผลดีในระยะยาว

เคมีภัณฑ์ ZEP นำเข้าจากอเมรกิา สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า แอร์ งานหล่อลื่น กำจัดและป้องกันสนิม งานทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น งานบำรุงรักษามือและผิวหนัง งานโภชนาการแและอุตสาหกรรมอาหาร งานอาคารสถานที่

จำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ