ประเภทธุรกิจ

รับทำฟันปลอม

EXPORT DENTAL LAB WORK , STATE OF THE ART TECHNOLOGY, 5 AXIS CAD / CAM, 3D TECHNOLOGY

ผลิตฟันปลอม และเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุทันตกรรม เครื่องมือแลปทันตกรรม เครื่องมือทันตกรรม ฟันปลอม วัสดุทำฟันปลอม PFM, IMPLANT, VENEER, INCERAM , ATTACHMENT, GOLD INLAY ONLAY, TELESCOPE, EMPRESS, CERCON, CHROMC, COBALT FRAME WORK, HERAEUS, AL DENTE, SCHICK, CEKA ALPHADENT, ACURATA, FEGURAMED, KALANTIDI

ฟันปลอม ชนิดติดแน่น ผู้ผลิต PORCELAIN CROWN & BRIDGE, ZIRCONIA

รับรักษาโรคฟัน จัดฟัน ถอนฟัน ทันตกรรมทั่วไป ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ฟอกสีฟัน รากฟันเทียม ขูดหินปูน อุดฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบร่องฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ครอบฟัน ทำเขี้ยวเพชร มีเอ๊กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ สามารถถ่ายภาพรังสีหน้าตรง( opg ) ภาพรังสีด้านข้าง( lateral cep. ) และภาพรังสี

ให้บริการอุดฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟัน ถอนฟัน จัดฟัน ดัดฟัน ใส่ฟันปลอม ให้คำปรึกษาทางด้านช่องปาก คลินิกทำฟัน สมุทรสาคร

โลหะทำฟันปลอม

โลหะทำฟันปลอม

แล็บผลิตฟันปลอม

แล็บผลิตฟันปลอม