ประเภทธุรกิจ

ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ,คอนกรีตอัดแรง ,หล่อเสาเข็ม

จำหน่ายเสาเข็ม

ผลิตเสาหล่อคอนกรีต

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ท่อระบายน้ำอัดแรง พื้นสำเร็จรูปอัดแรง และวัสดุในการก่อสร้างทุกชนิด

ผลิตและจำหน่ายเสาคอนกรีต

คอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพื้น