ประเภทธุรกิจ

อบรมบุคคลากร ด้าน It Microsoft, Autocad, Autodisk Product ห้องสมุด IT (E-Library) Suthep Computer School

สอนคอมพิวเตอร์, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

สอนคอมพิวเตอร์, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

- WEBAPP INFRASTRUCTURE - HYBRID CLOUD / MULTI CLOUD - NETWORK SOLUTIONS

- สอนคอมพิวเตอร์ ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับองค์กร ทั้งเล็กและใหญ่ - ระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Cabling System) - ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) - ประเมิณราคา - จดทะเบียน, ออกแบบ, จัดทำ, บริหาร, จัดการ, โปรโมท Website, บริหาร, จัดการ E-Mail - งานนำเสนอ ( MS Power Point, Flash

ไบร์ท คอมพิวเตอร์ bright business center ศูนย์อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และธุรกิจโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ ซ่อมบำรุงจำหน่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์หาดใหญ่ สอนคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ทุกหลักสูตร ใช้งานได้จริง สอนคอมพิวเตอร์หาดใหญ่ จัดทำเว็บไซต์ จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์

รับปรึกษา ทำโปรเจคจบ ทำเล่มโปรเจคจบ รับเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบ และสอนเขียนโปรแกรม รับทำโปรเจคจบ ทำเล่มโปรเจคจบ สำหรับนักศึกษาทั่วประเทศ ในระดับปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รับเขียนและพัฒนา Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) Desktop Application (เดสก์ทอป แอพพลิเคชั่น) และ Mobile Application (โมบาย แอพพลิเคชั่น

โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์

สอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์