ประเภทธุรกิจ

รับติดตั้งวางระบบและให้คำปรึกษาทางด้าน IT network และ Server ภายในบริษัท,ห้าง,ร้าน

รับปรึกษา,ออกแบบ,พัฒนาระบบสารสนเทศ,ซอฟท์แวร์,คอมพิวเตอร์,ระบบเครือข่าย,ระบบจัดการฐานข้อมูล

บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบ พร้อมทั้งติดตั้งระบบไอที

ที่ปรึกษาทางด้านไอที, รับออกแบบและพัฒนาระบบซอฟท์แวร์

บริการดูและระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน, รับวางระบบ network, จำหน่าย-ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, พริ๊นเตอร์, รับทำระบบ filewall, เก็บ log,จำหน่ายหมึกปริ๊นต์เตอร์ ทุกชนิด, ติดตั้งกล้องวงจรปิด

บริการติดตั้ง-เช่า-บำรุงรักษาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ บริการซอฟต์แวร์ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์องค์กร  บริการติดตั้ง-เช่าใช้ตัวอุปกรณ์เน็กซ์-เจนไฟร์วอลล์ และบริการการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางสารสนเทศอย่างชาญฉลาด

ให้บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ เพื่อใช้ในองค์กร และบริการซอฟท์แวร์การบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์