ประเภทธุรกิจ

ปวดคอ, ปวดหลัง, ปวดข้อ, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, จัดกระดูก, กายภาพบำบัด, ระบบประสาทกล้ามเนื้อ, รักษาอาการปวดคอ, รักษาอาการปวดหลัง, รักษาอาการปวดข้อ, รักษาอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อน, รักษาการจัดกระดูก ศูนย์ฟื้นฟูกระดูกและข้อด้วยศาสตร์ การจัดกระดูกที่ผสมผสานกับเวชศาสตร์ ฟื้นฟูกายภาพบำบัด และการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว

รับรักษาอาการปวดหลัง,ปวดคอ,ไหล่ติด,ข้อติด,บาดเจ็บจากเล่นกีฬา,จัดดัดดึงกระดูกและข้อ,ปวดหัวเรื้อรัง

สุขภาพ การแพทย์ทางเลือก แพทย์ศาสตร์การกีฬากอล์ฟ การแพทย์ไคโรแพรคติก

คลินิกปรับกระดูก,การจัดกระดูกโดยใช้มือ หรือไคโรแพรกติก Chiropractic

ศูนย์การแพทย์แนวผสมผสานเพื่อบำบัดโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อฉีกขาด รวมถึงการแพทย์เวชศาสตร์การฟื้นฟู

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง รักษาโรคกระดูกและข้อ

รักษาโรคกระดูก-กายภาพบำบัด

CHIROPRACTIC CLINIC & PHYSICAL THERAPY CLINIC CHIROPRACTIC CLINIC BY DOCTOR OF CHIROPRACT WHO HAS LICENS BOTH THAI & USA

รักษาโรคทั่วไปเฉพาะทางกระดูกข้อ