ประเภทธุรกิจ

บริการที่ปรึกษาและจัดวางระบบ ISO9001/ISO14001/ISO22000/ ISO13485/ISO/TS16949/OHSAS18001/GMP/HACCP/BRC,บริการตรวจประเมินภายในร่วม (Internal Audit),บริการปรับปรุงเอกสารเพื่อปรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ระบบISOทุกระบบม,บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน/รับจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

บริการด้านตรวจสอบระบบคุณภาพรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ

ตรวจระบบคุณภาพและให้การรับรองทุกประเภทเกี่ยวข้องกับอาหาร

ตรวจประเมินองค์กร และ ให้การรับรอง องค์กรทุกประเภท รับรองมาตรฐาน ISO HACCP GMP OHSAS18000 (ความปลอดภัย)

ที่ปรึกษาออกแบบงานระบบและสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

ตรวจสอบคุณภาพเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนรับตรวจสอบ ประเมินผลรับรองสภาพเครื่องจักรหนัก อุปกรณ์ปั่นจั่นเคลื่อนที่

ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม