ประเภทธุรกิจ

รับจัดการแสดง มายากล มีชุดโชว์ให้เช่า

รับงานแสดง,แสง,เสียงและสื่อผสม,ทั้งแสดงบนเวที,แสดงในโบราณสถาน,แสดงในสนามกีฬา,พร้อมจัดทำบทการแสดง,บันทึกเสียง,ตัดต่อซาวนด์การแสดงทุกชนิด

สถานบันเทิง คาบาเร่ต์

รับจัดการแสดง ฮาวายโชว์ โพลีนีเชี่ยนโชว์ ระบำฮูล่าแบบดั้งเดิม ควงไฟ พ่นไฟ

บริการแสดงเชิดสิงโต,มังกร

บริการแสดงเชิดสิงโต,มังกร ในงานมงคลและพิธีการต่างๆ

บริการแสดงเชิดสิงโต,มังกร,การแสดงโชว์จีน,กลองยาว,กระตั้ว-แทงเสือ, ในงานมงคลและพิธีการต่างๆ

บริการแสดงเชิดสิงโต,มังกร,การแสดงโชว์จีน,กลองยาว, ในงานมงคลและพิธีการต่างๆ

บริการแสดงเชิดสิงโต,มังกร,การแสดงโชว์จีน, ในงานมงคลและพิธีการต่างๆ