ประเภทธุรกิจ

ซ่อมรถยนต์โดยสาร ตัวถังรถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถอเนกประสงค์ โดยช่างผู้ชำนาญงาน ในราคาเป็นกันเอง

ซ่อมรถโดยสาร, ซ่อมรถบัส, ขายรถใหญ่ทุกชนิด และอะไหล่ยนต์

ซ่อมเฉพาะอะไหล่, ชิ้นส่วน, กันชนรถตู้อย่างเดียว ไม่ซ่อมช่วงล่าง เป็นอู่ซ่อม

ประกอบและซ่อมแซมตัวถังรถยนต์โดยสาร

บริการรถโดยสาร

ซ่อมรถโดยสาร, ซ่อมรถบัส, ขายรถใหญ่ทุกชนิด และอะไหล่ยนต์

ขายอะไหล่รถโดยสาร

ซ่อมรถบัส

ซ่อมบำรุงรถ ขสมก

รับซ่อม ปรับปรุงรถบัส