ประเภทธุรกิจ

โรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบา โรงงานอิฐมวลเบา ภูเก็ต จำหน่ายอิฐมวลเบา (Light weight concrete factory PHUKET) บล็อกคอนกรีตมวลเบา มอก 2601-2556 ในการก่อสร้างทำผนังอาคาร กำแพงรั้ว สามารถก่อฉาบ ได้โดยใช้ปูนก่ออิฐและปูนฉาบทั่วไปได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ปูนอิฐมวลเบา ทางโรงงานบล็อกคอนกรีตมวลเบา รับจ้างผลิตขึ้นรูปคอนกรีตมวลเบา

อิฐมวลเบากันความร้อน c-tech ราคาผนังรวมถูกกว่าอิฐแดง ใช้ปูนทรายทั่วไปในการก่อ-ฉาบได้ ประหยัด

ผลิต-จำหน่ายอิฐมอญตันมือ, อิฐตันเครื่อง, อิฐ 2 รูเล็ก, อิฐ 2 รูใหญ่, อิฐ 4 รูใหญ่ จัดส่งกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

ผลิตอิฐมวลเบา

ผลิตและจำหน่ายอิฐดินเผา

ผลิตและจำหน่ายอิฐดินเผา

จำหน่ายอิฐดินเผาสำหรับมุงหลังคา ตกแต่งภายนอก-ภายใน ทำผนังและพื้น

อิฐดินเผามาตรฐานอุตสาหกรรม