ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิต ส่งออก และจัดจำหน่ายเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน OA เช่น นาฬิกาตอกบัตร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเคลือบบัตร เครื่องเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์เช็ค เครื่องแพ็คสินค้า เครื่องนับธนบัตร เครื่องตีราคา เครื่องเขียนต่าง ๆ และให้บริการซ่อม เครื่องเขียน เครื่องใช้สนง.

รับเข้าเล่ม เย็บเล่ม หนังสือทุกประเภท

เครื่องเข้าเล่ม, เครื่องเคลือบบัตร, เครื่องทำลายเอกสาร, จอภาพอิเลคโทรนิกส์, จอรับภาพ

เครื่องเข้าเล่ม, เครื่องเคลือบบัตร, เครื่องทำลายเอกสาร, จอภาพอิเลคโทรนิกส์, จอรับภาพ

บริการงานสื่อสิ่งพิมพ์หลังการพิมพ์ พับ เก็บ เย็บ ตัด หุ้มกระดาษแข็ง ห่วงกระดูกงู ปะซอง

กระดาษผ้าหุ้มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผู้นำเข้ากระดาษปกหนังสือ กระดาษพีวีซีทำกล่องเครื่องประดับ