ประเภทธุรกิจ

เสื้อผ้าบาติกผู้ชาย เสื้อผ้าบาติกผู้หญิง เสื้อผ้าบาติกหลากสีสัน เราจัดจำหน่ายได้หมด กับ อันดามัน บาติก เรารับจำหน่ายเสื้อผ้าบาติกสำเร็จรูป ทุกลาย ทุกรูปแบบ ทุกขนาด เราจัดให้คุณ สามารถรับได้ทั้งเหมา และส่ง ปลีกได้ตามที่คุณสั่ง คิดถึง เสื้อผ้าบาติก คิดถึงเรา อันดามัน บาติก อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.089-1951887

ผลิตจำหน่ายเสื้อผ้าบาติก สีและอุปกรณ์การทำผ้าบาติก

ผลิตและจำหน่าย ผ้าบาติก

จำหน่ายผ้าบาติก ปาเต๊ะโบราน สินค้าระดับ 5 ดาว

จำหน่ายเสื้อผ้าไหมบาติก ปิ่นเงินปักผม

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าบาติก

ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผ้าบาติก สินค้าหัตถกรรมบาติก สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

จำหน่ายผ้าบาติก เสื้อผ้าบาติก

ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายผ้าบาติก สินค้าหัตถกรรมบาติก สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

รับทำผ้าบาติค