ประเภทธุรกิจ

บริการทำลายเอกสารและเศษวัสดุเหลือใช้

เครื่องอัดฟาง, อะไหล่เครื่องอัดฟาง, อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องอัดฟาง

เครื่องนับและเรียงธนบัตร, เครื่องเข้ารหัสเช็ค/อ่านเช็ค, เครื่องนับและเรียงเหรียญ, เครื่องห่อเหรียญ, เครื่องตรวจจับธนบัตรปลอม, เครื่องสแกนบาร์โค๊ด, เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, เครื่องอัดและถอดเทป, เครื่องคัดแยกเหรียญ, เครื่องนับธนบัตร, เครื่องนับเงิน, เครื่องห่อเหรียญ, เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด

เครื่องนับและเรียงธนบัตร, เครื่องเข้ารหัสเช็ค/อ่านเช็ค, เครื่องนับและเรียงเหรียญ, เครื่องห่อเหรียญ, เครื่องตรวจจับธนบัตรปลอม, เครื่องสแกนบาร์โค๊ด, เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, เครื่องอัดและถอดเทป, เครื่องคัดแยกเหรียญ, เครื่องนับธนบัตร, เครื่องนับเงิน, เครื่องห่อเหรียญ, เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด