ประเภทธุรกิจ

รับซื้อยางพารา

ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย