ประเภทธุรกิจ

สี-อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีน้ำ,น้ำมัน,อะคริลิค ทั้งเกรดนักเรียนและศิลปิน,สีงานประดิษฐ์ เช่น เพ้นท์แก้ว-กระเบื้อง,ผ้า,งานปั้น,สีเด็กเพื่อการสร้างสรรค์ ทุกประเภท ไม่มีสารพิษ กลิ่น