ประเภทธุรกิจ

โฟมปักดอกไม้ ยี่ห้อ นานา 94

ดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องใช้ทำดอกไม้

แบบพิมพ์สำหรับผลิตดอกไม้, จำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน, วัสดุอุปกรณ์

จำหน่ายผ้าสำหรับทำดอกไม้ ผ้าเทปสำหรับพันก้านดอกไม้

จำหน่ายอุปกรณ์ดอกไม้จัน

จำหน่ายอุปกรณ์ดอกไม้ประดิษฐ์ทุกชนิด ลวด ,ใยน่อง,กล่องใส,ใบไม้,หญ้ามอส ก้านลาน,กระดาษสา,เกล็ดปลา, ฟลอร่าเทป เทียน, เจล ลูกปัด ฯลฯ

กระดาษสา ดอกไม้ประดิษฐ์ การ์ด