ประเภทธุรกิจ

รับออกแบบ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย โรงงาน สถานที่ราชการ ออกแบบภายใน โดยสถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญงาน รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน รับปริ้นแบบA4-A0 ด้วยเครื่องเลเซอร์ปริ้น รวดเร็ว ความคมชัดสูง รอรับได้เลย ส่งไฟล์งานทาง e-mail ส่งแบบทางรถตู้โดยสาร โอนเงินทางบัญชีธนาคาร สะดวก รวดเร็ว ถึงมือผู้รับแน่นอน ติดต่อ

สถาปนิก ออกแบบ และ ให้คำปรึกษาทางสถาปัตยกรรม

ประกอบกิจการรับออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วางผังบริเวณโครงการ เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง และพัฒนาพื้นที่

ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการเงิน ให้คำปรึกษางานออกแบบและงานตกแต่ง ให้คำปรึกษางานออกแบบโครงสร้างและงานระบบทุกชนิด ให้คำปรึกษาควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม วางแผนหลัก มัณฑณศิลป์ และการออกแบบอุตสาหกรรม

งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานกราฟริคดีไซน์

รับออกแบบสถาปัตยกรรม

รับออกแบบและเขียนแบบ สถาปัตยกรรม

ออกแบบสถานปัตยกรรม

รับปรึกษา ออกแบบ และก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมจีน เช่น ศาลเจ้า โรงเจ