ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในเครื่องบิน เช่น ที่นั่งโดยสาร ห้องน้ำบนเครื่องบิน, ผลิตโครงสร้างเครื่องบิน Airframe System, ผลิตชิ้นส่วนระบายความร้อนบนเครื่องบิน และชิ้นส่วนโครงสำหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องนักบิน ระบบควบคุมการบิน Avionics

จำหน่ายเครื่องบิน

จำหน่ายอะไหล่เครื่องบิน

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน

จำหน่ายเครื่องบินบังคับ,อุปกรณ์วิทยุบังคับ

ผลิตชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารของเครื่องบิน