ประเภทธุรกิจ

บริษัท อาร์พีเอส ซิสเต็ม จํากัด ให้บริการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ  บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศโดยเครื่องบิน บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์และขนส่งสินค้า โดยท่านผู้โดยสารสามารถกำหนดวัน เวลา สถานที่ และจุดหมายได้เอง สายการบินที่ให้บริการคือ   Sessna Caravan

ให้เช่าเครื่องบินเหมาลำ,โรงเรียนการบิน

บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

บริการให้เช่าเครื่องบินเหมาลำ

บริการให้เช่าเครื่องบินสำหรับชมวิวทางอากาศ ถ่ายภาพ ทำสารคดี รอบอ่าวกระบี่ อ่าวภูเก็ตและอ่าวพังงา

บริการเฮลิคอฟเตอร์ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปยังแท่นขุดเจาะน้ำมัน

จำหน่ายอะไหล่เครื่องบินโดยสาร