ประเภทธุรกิจ

ออกแบบเครื่อง ERV (Air to Air Heat Exchanger) - ACT

เครื่องฟอกอากาศ -หุ่นยนต์ทำความสะอาด

ระบบอากาศ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม