ประเภทธุรกิจ

WORLDWIDE COURIER SERVICE DOMESTIC COURIER SERVICE INTERATIONAL AIR & SEA FREIGHT FORWARDERS COSOLIDATOR MOVING AND PACKING TRANSPORTAION CARGO SERVICES

WORLDWIDE COURIER SERVICE DOMESTIC COURIER SERVICE INTERATIONAL AIR & SEA FREIGHT FORWARDERS COSOLIDATOR MOVING AND PACKING TRANSPORTAION CARGO SERVICES ให้บริการ รับ-ส่ง เอกสารและพัสดุด่วนภายในและต่างประเทศ สำนักงานให้บริการ หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี

เป็นตัวแทนจัดการนำเข้า-ส่งออก, ติดต่อศุลกากร, ชิปปิ้ง, จัดส่งสินค้าทางเรือ-ทางอากาศ

) ซ่อมบำรุง ปรับปรุงตู้คอนเทนเนอร์ และ ซ่อมตู้สำนักงานสำเร็จรูป เรามีลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ (container depot service) บางเสาธง สมุทรปราการ และ แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี ภายใต้การให้บริการจาก บริษัท เอฟเอ็มซี เซอร์วิสเซส จำกัด บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้า รับ ขนส่งสินค้า ด้วยรถบรรทุก

ตัวแทนนายหน้า และโรงพักสินค้าThese are our services:- International Freight Forwarder- Air & Sea Cargo Consolidator- Customs Clearance, Tax Refund- Household & Personal Effects Moving- Warehousing / Cross-Border Trucking Service- Door to Door Service

ตัวแทนนายหน้า และโรงพักสินค้าThese are our services:- International Freight Forwarder- Air & Sea Cargo Consolidator- Customs Clearance, Tax Refund- Household & Personal Effects Moving- Warehousing / Cross-Border Trucking Service- Door to Door Service

ตัวแทนนายหน้า และโรงพักสินค้าThese are our services:- International Freight Forwarder- Air & Sea Cargo Consolidator- Customs Clearance, Tax Refund- Household & Personal Effects Moving- Warehousing / Cross-Border Trucking Service- Door to Door Service

ตัวแทนนายหน้า และโรงพักสินค้าThese are our services:- International Freight Forwarder- Air & Sea Cargo Consolidator- Customs Clearance, Tax Refund- Household & Personal Effects Moving- Warehousing / Cross-Border Trucking Service- Door to Door Service

ตัวแทนนายหน้า และโรงพักสินค้าThese are our services:- International Freight Forwarder- Air & Sea Cargo Consolidator- Customs Clearance, Tax Refund- Household & Personal Effects Moving- Warehousing / Cross-Border Trucking Service- Door to Door Service

ตัวแทนนายหน้า และโรงพักสินค้าThese are our services:- International Freight Forwarder- Air & Sea Cargo Consolidator- Customs Clearance, Tax Refund- Household & Personal Effects Moving- Warehousing / Cross-Border Trucking Service- Door to Door Service