ประเภทธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจcall center ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ ของเอไอเอส ดีพีซี และบริษัทอื่นๆในเครือ

ให้บริการดาวน์โหลดเพลง