ประเภทธุรกิจ

ประเมินค่าเสียหาย ประกันภัย

LLOYD S AGENT BANGKOK, SURVEY REPORT, SURVEY, CLAIM SETTLING, LLOKP S CLAIM SETTLING AGENT, DAMAGED CARGO SURVEY, MARINE SURVEY

สำรวจภัย ให้ประกันภัย

ประกอบกิจการ บริการตรวจสอบอุบัติเหตุ ประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย พนักงานสุภาพ มีใจรักบริการ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา รวดเร็ว ทันใจ เกิดอุบัติเหตุนึกถึง ไทม์ เคลม เซอร์วิส

ตรวจสอบประเมินมูลค่าความเสียหาย

1. ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะและทำประกันภัย 2. สำรวจและประเมินค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้านำเข้าและส่งออก

ตรวจสอบความเสียหาย

ประกันภัยตรวจสอบอุบัติเหตุ