ประเภทธุรกิจ

เพาเวอร์คอนโทรลกรอบตู้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

จำหน่ายและบริการซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟฟ้าและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด,รับเปลี่ยน Battery ของเครื่อง UPS

แก้ปัญหาไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกะพริบ, ไฟกระชาก ให้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องมือแพทย์, คอมพิวเตอร์, STABILIZER 500 VA-500 KVA, MGE UPS 500 VA-2000 KVA, POWERCOM UPS 500 VA-15 KVA, UPS, DC POWER SUPPLY หม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า, อุปกรณไฟฟ้า, แบตตเอรี่, ออกแบบระบบไฟฟ้าพร้อมชุดซอฟแวร์, อุปกรณ์ USB, อุปกรณ์ประหยัดไฟ, แก้ปัญหาไฟตกไฟเกิน, ไฟกระพริบ, ไฟกระชาก, ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน, เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เทคโนโลยีประหยัดงานไฟฟ้า, ใช้ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี ถูกกฏหมาย ถูกหลักวิศวกรรม

รับเหมางานระบบไฟฟ้า,Network,ไฟเบอร์ จำหน่าย/ซ่อม UPS, Battery T. 08-1595-377

รับสั่งผลิต Stabilizer, Transformer, DC Power Supply, UPS, ป้องกันปัญหาไฟฟ้า ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระพริบ, ไฟกระชาก, เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าป้องกันไม่ให้เครื่องจักร, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องมือแพทย์เสียหาย

ผู้ผลิตและจำหน่าย UPS, STABILIZER, SOLAR CELL, INVERTER, GENNERATOR, EMERGENCY LIGHT BATTERY CHARGER DELTECH POWER LINKMOST ECONOMY

ออกแบบ จำหน่ายตู้คอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม

ออกแบบ จำหน่ายตู้คอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า-อัตโนมัติ, หม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า เฟรสโปรเทคเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ และรับบริการซ่อม