ประเภทธุรกิจ

ไปรษณีย์เอกชน

บริการงานไปรษณีย์ทุกชนิด ลงทะเบียน ธนาณัติ EMS ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จำหน่ายกล่องพัสดุไปรษณีย์,บริการส่งจดหมายพัสดุ

บริการรับส่งไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์ รับชำระบิลทุกประเภท ถ่ายเอกสาร รับส่งแฟกซ์

บริการรับส่งเอกสาร, พัสดุภัณฑ์, ไปรษณีย์ภัณฑ์

บริการส่งจดหมายพัสดุ,ธนาณัติ EMS,จำหน่ายซองแสตมป์,ไปรษณีย์บัตร,กล่องพัสดุ รับชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพพ์,รับส่งแฟกซ์,ถ่ายเอกสาร,ทำ พรบ,จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

ทำส่งพัสดุไปรษณีย์

ไปรษณีย์

เอกสารบริการรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์นอกสถานที่