ประเภทธุรกิจ

ให้เช่าชุดไทยประยุกต์ ชุดนาฏศิลป์ไทย รับแต่งหน้า ทำผม แต่งตัวนาฏศิลป์ไทยต่างๆ รับจัดขบวนพาเหรดแบบไทย รับจัดการแสดงนาฎศิลป์ไทย สอนนาฏศิลป์ไทย ทั้งในและนอกสถานที่

รับงานแสดงนาฎศิลป์ไทยในงานพิธี รำไทยทุกชนิด ให้เช่าชุดรำไทย ชุดไทย ชุดพื้นเมือง 4 ภาค ชุดนานาชาติ ชุดแฟนซี ชุดไทยสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาว ชุดไทยสำหรับการประกวด รับจัดการแสดงกลองยาว กลองสะบัดชัย วงสะล้อซอซึง พร้อมช่างฟ้อน ให้เช่าชุดโขน ชุดงิ้ว ชุดดรัมเมเยอร์