ประเภทธุรกิจ

วีดีโอ, วีซีดี ให้เช่า

จำหน่ายแผ่นบันทึกภาพและเสียง วีซีดี ดีวีดี

จำหน่ายวิดีโอ , วีซีดี , มือถือ

ให้เช่า วิดีโอ

จำหน่ายซีดีหนัง ซีดีเพลง