ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนอนุบาลบวร โคราช จัดสอนเด็กเตรียมอนุบาลตั้งแต่ 2 ขวบ ไปจนถึงอนุบาล 1, อนุบาล 2 และ อนุบาล 3 เราช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครอง แบ่งเบาภาระในการให้ความรู้วิชาและการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กที่เป็นก้าวสำคัญก้าวแรก ๆ ของลูกรักให้มีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปในชีวิตในสังคมและการเรียนการศึกษาในวันข้างหน้า

โรงเรียนกุมุทมาส โรงเรียนอนุบาล 2 ภาษาและอนุบาล 3 ภาษา นนทบุรี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ใส่ใจพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล ที่มุ่งความสำเร็จในอนาคต เน้นการเรียนเป็นแนว Active learning พร้อมหลักสูตร English Program หลักสูตรเคมบริดจ์ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ โดยครูประจำชาวฟิลิปปินส์

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านสุขุมวิท เอกมัย พระโขนง เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอเซอรี่ สถานศึกษา และ เลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 1 ½ ปี ถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ภายใต้การดูแลของคุณครู และพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่บุตรหลานของท่าน สร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีตลอดมา

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านสุขุมวิท เอกมัย พระโขนง เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอเซอรี่ สถานศึกษาและเลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 1 ½ ปี ถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ภายใต้การดูแลของคุณครูและพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่บุตรหลานของท่าน สร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีตลอดมา

โรงเรียนชั้นนำ ในเครือคาทอลิก เน้นคุณภาพการศึกษา และการอบรมเป็นพิเศษ - เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - ม.6 แผนก IEP เน้นอังกฤษ Kindergarten 1 - Grade 12 รับเด็กชาย - หญิง ทั้งประจำและไป - กลับ - มีสระว่ายน้ำ - บุตรข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนได้ - เน้นอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต กีฬา ดนตรี ขับร้อง

โรงเรียนอนุบาล เนอเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก ดูแลเด็ก อายุตั้งแต่ 5 เดือนถึง 6 ขวบปี

โรงเรียนอนุบาล เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ 2-6 ปี จัดการเรียนการสอนแบบเตรียมพร้อม ใช้การเรียนการสอนแบบโครงการ English Program

ศูนย์รวมกิจกรรมเด็ก เนิร์สเซอรี่ ชลบุรี รับเลี้ยงเด็ก ชลบุรี รับดูแลเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 1 - 4 ปี เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก เนิร์สเซอรี่ ย่านบางแสน เมืองชลบุรี  รับดูแลเด็กเล็ก อายุ 4 เดือน ถึงอายุ 4 ปี รับเลี้ยงเด็กเล็ก ชลบุรี พัฒนาความพร้อมเตรียมตัวก่อนเข้าวัยเรียน

โรงเรียนเอกชน สอนระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษา 6