ประเภทธุรกิจ

ไบร์ท คอมพิวเตอร์ bright business center ศูนย์อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และธุรกิจโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ ซ่อมบำรุงจำหน่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์หาดใหญ่ สอนคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ทุกหลักสูตร ใช้งานได้จริง สอนคอมพิวเตอร์หาดใหญ่ จัดทำเว็บไซต์ จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์

- WEBAPP INFRASTRUCTURE - HYBRID CLOUD / MULTI CLOUD - NETWORK SOLUTIONS

ปริญญาตรี ปริญญาโท รับเขียนและพัฒนา Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) Desktop Application (เดสก์ทอป แอพพลิเคชั่น) และ Mobile Application (โมบาย แอพพลิเคชั่น) (ระบบ Android, IOS) สอนเขียนโปรแกรมรับรองผลโดยผู้มีประสบการณ์งานสอนเขียนโปรแกรม

- สอนคอมพิวเตอร์ ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับองค์กร ทั้งเล็กและใหญ่ - ระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Cabling System) - ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) - ประเมิณราคา - จดทะเบียน, ออกแบบ, จัดทำ, บริหาร, จัดการ, โปรโมท Website, บริหาร, จัดการ E-Mail - งานนำเสนอ ( MS Power Point, Flash

โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์

อบรมบุคคลากร ด้าน It Microsoft, Autocad, Autodisk Product ห้องสมุด IT (E-Library) Suthep Computer School

สถาบันอบรมการทำเว็บไซต์และการโปรโมทเว็บไซต์ เปิดบริการตั้งแต่ปี 2007 เพื่อให้บริการรับทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเว็บแอพลิเคชั่น นอกจากนี้ยังมีบริการโปรโมทเว็บด้วยการทำ SED (Search Engine Optimization) ในปี 2008 เปิดให้บริการอบรมและให้ความรู้ในการออกแบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม และสอนการโปรโมทเว็บไซต์ด้วย

สอนคอมพิวเตอร์

สอนคอมพิวเตอร์