ประเภทธุรกิจ

ไบร์ท คอมพิวเตอร์ bright business center ศูนย์อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และธุรกิจโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ ซ่อมบำรุงจำหน่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์หาดใหญ่ สอนคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ทุกหลักสูตร ใช้งานได้จริง สอนคอมพิวเตอร์หาดใหญ่ จัดทำเว็บไซต์ จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์

คอร์สสอนออนไลน์ เพิ่ม Cloud Skill ทั้งในด้านการออกเเบบ, Implement, ดูเเลรักษา, ปรับปรุงระบบ ทุกๆคอร์สของเรา ประกอบไปด้วย Video ที่คุณสามารถรับชมได้อย่างไม่จำกัด, Slide ประกอบการบรรยาย, eBook, ตัวอย่าง Source Code รวมไปถึง Link เชื่อมโยงไปยังเเหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีการปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ

ปริญญาตรี ปริญญาโท รับเขียนและพัฒนา Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) Desktop Application (เดสก์ทอป แอพพลิเคชั่น) และ Mobile Application (โมบาย แอพพลิเคชั่น) (ระบบ Android, IOS) สอนเขียนโปรแกรมรับรองผลโดยผู้มีประสบการณ์งานสอนเขียนโปรแกรม

- สอนคอมพิวเตอร์ ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับองค์กร ทั้งเล็กและใหญ่ - ระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Cabling System) - ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) - ประเมิณราคา - จดทะเบียน, ออกแบบ, จัดทำ, บริหาร, จัดการ, โปรโมท Website, บริหาร, จัดการ E-Mail - งานนำเสนอ ( MS Power Point, Flash

โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์

อบรมบุคคลากร ด้าน It Microsoft, Autocad, Autodisk Product ห้องสมุด IT (E-Library) Suthep Computer School

สถาบันอบรมการทำเว็บไซต์และการโปรโมทเว็บไซต์ เปิดบริการตั้งแต่ปี 2007 เพื่อให้บริการรับทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเว็บแอพลิเคชั่น นอกจากนี้ยังมีบริการโปรโมทเว็บด้วยการทำ SED (Search Engine Optimization) ในปี 2008 เปิดให้บริการอบรมและให้ความรู้ในการออกแบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม และสอนการโปรโมทเว็บไซต์ด้วย

สอนคอมพิวเตอร์

สอนคอมพิวเตอร์