ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนนานาชาติ นิสท์ เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับโลก International Baccalaureate (IB) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดรับนักเรียนมากกว่า 1,500 คนจากกว่า 50 สัญชาติ หลักสูตรอินเตอร์ ระดับประถมศึกษา นานาชาติ (PYP: Primary Years Programme) หลักสูตรอินเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา นานาชาติ (MYP: Middle Years Programme

สอนทำอาหารนานาชาติ ฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม เกาหลี เบเกอรี่ ขนมไทยฯ สอนแปรรูปเนื้อสัตว์ ลูกชิ้น, เบคอน, ไส้กรอก เรียนจบออกใบรับรองให้ เพื่อใช้สมัครงานได้ ด้วยประสบการณ์ ผลิต-จำหน่าย-สอนกว่า 15 ปี

เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธถยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนนานาชาติ ชั้นนำของประเทศไทย สำหรับเด็กนักเรียน อายุ 3-18 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใจกลางกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ มุ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาที่ดีที่สุดของไทย สำหรับเด็กนักเรียน ปฐมวัย 3-11 ปี

ISB เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพและเอเซีย

The American School of Bangkok (ASB) is a private Pre-Kindergarten to Grade 12 school offering an exceptional education based on an American curriculum with an international perspective. The rigorous academic program at ASB has placed students into top universities of the world for more than 30 years

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ย่านบางนา เปิดรับนักเรียนเตรียมอนุบาล ถึงเกรด 12 ด้วยหลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate Programed (IB) ระบบอเมริกันหลักสูตร Learning Space เด็ก ๆ เรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนเกรด 9 เป็นต้นไป จะได้ฝึกงานกับกลุ่มผู้ปกครองที่มีหลากหลายอาชีพ

โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษย่านสะพานสูง เปิดรับนักเรียนเตรียมอนุบาล-เกรด12 ด้วยหลักสูตร GCSE และ A level หรือ International Baccalaureate เน้นวิชา วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ ภาษาจีน รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดดเด่นทางด้านวิชาการ และเน้นสร้างแรงบันดาลใจ การพึ่งพาตัวเองท้าทายทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิต