ประเภทธุรกิจ

เราเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในโซนภาคเหนือ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ สถาบันชั้นนำ เราเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้น ปวช-ปวส ในสาขาวิชา *คณะบริหารธุรกิจ -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาการตลาด -สาขาการบัญชี -สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก *คณะช่างอุตสาหกรรม -สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของ ประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม และสายวิชาบริหารธุรกิจทั้งชายและหญิง ระดับปวช.-ปวส. ทั้งรอบเช้าและค่ำ มีหลัก สูตรอังกฤษ, อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีสถานสอนภาษา AUA

โรงเรียน เทคโนโลยีกรุงธน เป็นศูนย์รวมช่างฝีมือ มุ่งเน้นให้คนมีความรู้คู่คุณธรรม เปิดสอน - สาขาช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต - สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การขาย ธุรกิจคอมพิวเตอร์ การตลาด (สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2421-1077 และที่ www.krungthon.ac.th)

เลือกเรียนสายอาชีพ เลือกโรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณ

เปิดสอนการนวดไทยแบบโบราณด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

ปวช ปวส วิชาชีพระยะสั้น

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

Sorry, we can't find โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.